Wielki Test Na Prawo Jazdy
Pula nagród została już wyczerpana, ale nadal możesz sprawdzić swoją wiedzę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Zapraszamy do dalszej zabawy! I życzymy bezpiecznej drogi.
Rozpocznij quiz
Samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu:
 • nie więcej niż 7 osób, łącznie z kierowcą
 • nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
 • nie więcej niż 12 osób, łącznie z kierowcą
Pytanie 01/10
W sytuacji gdy na jezdni zostały umieszczone znaki poziome barwy żółtej w związku z czasową zmianą organizacji ruchu, oznacza to, że:
 • są one przeznaczone tylko dla samochodów ciężarowych
 • kierujących obowiązują zarówno białe jak i żółte znaki poziome
 • obowiązują one zamiast znaków barwy białej
Pytanie 02/10
Postój samochodu jest zabroniony:
 • na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni
 • w strefie płatnego postoju po uiszczeniu opłaty
 • na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni
Pytanie 03/10
Rowerzysta może korzystać z chodnika:
 • w każdej sytuacji
 • wyjątkowo podczas jazdy we mgle, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty
 • wyjątkowo, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością do 50 km/h, wynosi co najmniej 1 m
Pytanie 04/10
Szerokość roweru poruszanego siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem nie może przekraczać:
 • 90 cm
 • 100 cm
 • 150 cm
Pytanie 05/10
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania wyprzedzania kierującemu:
 • motorowerem – ciągnika rolniczego
 • motocyklem – samochodu ciężarowego
 • samochodem osobowym – motocykla jednośladowego
Pytanie 06/10
Śluza dla rowerów jest przeznaczona do:
 • zatrzymania roweru w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa
 • parkowania rowerów
 • poruszania się rowerzystów na obszarze niezabudowanym
Pytanie 07/10
Pojazd podlega wyrejestrowaniu, w przypadku:
 • wniosku złożonego w związku z rozwodem współmałżonków
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
 • niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC
Pytanie 08/10
Jak nazywa się ekologiczny profil VITAY na facebooku?
 • ECOVITAY
 • VITAYNAECO
 • ORLENECOVITAY
Pytanie 09/10
Co oznacza skrót I.C.E?
 • In case of emergency (w nagłym wypadku)
 • Intrusion Countermeasures Electronics (Logiczne Oprogramowanie Defensywne)
 • International Cometary Explorer (sonda kosmiczna)
Pytanie 10/10

Przygotuj się do Wielkiego Testu na Prawo Jazdy - rozwiązuj quizy i wygrywaj nagrody.

Sprawdzaj nowe quizy

więcej
Quiz 1
Za poprawne rozwiązanie Quizu 1 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 2
Za poprawne rozwiązanie Quizu 2 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 3
Za poprawne rozwiązanie Quizu 3 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 4
Za poprawne rozwiązanie Quizu 4 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 5
Za poprawne rozwiązanie Quizu 5 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 6
Za poprawne rozwiązanie Quizu 6 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 8
Za poprawne rozwiązanie Quizu 8 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 9
Za poprawne rozwiązanie Quizu 9 Wielkiego Testu na Prawo Jazdy możesz otrzymać kupon na 1 000 pkt VITAY*
quiz
Quiz 10
Sprawdź swoją wiedzę związaną z bezpieczeństwem na drodze.
quiz

*Pula nagród w konkursie (kodów na 1000 pkt VITAY) jest ograniczona. Oferta wyłącznie dla Zarejestrowanych Uczestników Programu VITAY posiadających konto na vitay.pl. Kod na 1000 pkt VITAY można zrealizować poprzez wpisanie go na koncie na vitay.pl do dnia 30.11.2016 r. Po realizacji, na konto VITAY naliczone zostanie 1000 pkt VITAY, które można wykorzystać np. na kawę 210 ml lub hot doga standard. Uczestnik może zrealizować maksymalnie 10 kodów. Więcej informacji o zasadach Programu VITAY na www.vitay.pl.


Fundatorem nagród jest PKN ORLEN
sponsor serwisu internetowegowww.wielkitestnaprawojazdy.tvp.pl
Partner medialny
Organizator projektu